Σύντομο Βιογραφικό

Τα τελευταία 10 χρόνια ζω μεταξύ Βρυξελλών – Βελγίου και Ελλάδας, και εργάζομαι ως σύμβουλος διεθνούς ανάπτυξης. Ειδικεύομαι στις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ σε τρίτες χώρες και κυρίως στο νότο της Μεσογείου, στην υλοποίηση και αξιολόγηση δημοσίων πολιτικών και προγραμμάτων στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2020 εξελέγην Συντονιστής της Περιφερειακής Οργάνωσης Εξωτερικού των Οικολόγων Πράσινων, ενώ από το 2021 είμαι Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων – Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων και Οργανωτικός Γραμματέας του Μεσογειακού Δικτύου των Ευρωπαίων Πράσινων. Αλλά και ως ενεργό μέλος του Βελγικού Πράσινου Κόμματος Ecolo, και εκπροσωπος του στο Δήμο Έτερμπεεκ- Βρυξελλών σε θέματα πολιτισμού και κοινωνικής στέγασης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για μένα στο λογαριασμό μου LinkedIn   https://be.linkedin.com/in/chrysidis

Σπουδές

 • 2017 – 2019, Vrije Universiteit Brussel, Βρυξέλλες. Master of Science in European Integration and Development – Economy stream. Research thesis: Integrating sustainable development into EU development assistance (Ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ).
 • 2009 – 2013, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση.

Εθελοντική Δράση

 • 2016 – 2020, ΜΚΟ Plan International Belgium. Από τη θέση Ambassador Volunteer ενημέρωσα και εκπαίδευσα παιδιά σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κυρίως βοήθησα στην προώθηση της ενεργό συμμετοχής των ανδρών στον αγώνα για την ισότητα των φύλων.
 • 2014 – 2016, μη-κερδοσκοπική οργάνωση Ευρωπαϊκός Δήμος. Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα συνέβαλα στη συζήτηση καίριων ζητημάτων γύρω από την Ελλάδα και την ΕΕ, ταυτότητας και κοσμοπολιτισμού, καθώς και σε καμπάνιες επικοινωνίας για το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων αποδήμων.
 • 2011 – 2015, Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές (JEF) Ελλάδος. Ως επανιδρυτής των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (JEF) Κομότηνης (2011-2013), συμμετείχα ενεργά στη δημιουργία μιας δυναμικής ομάδας φέρνοντας ζητήματα της ΕΕ στην πρώτη γραμμή των τοπικών δράσεων και ειδήσεων, ενόψει της έντονης αμφισβήτησης των Ευρωπαϊκών Θεσμών με την απαρχή της οικονομικής κρίσης το 2008. Συνέχισα να υπερασπίζομαι το «όραμα» μιας ισχυρής Ευρώπης ως Γενικός Γραμματέας (2013-2015) και ως Επίτιμος Αντιπρόεδρος (2016-2018) της JEF Ελλάδος.
 • 2009 – 2013, Europe Direct Koμοτηνής. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών, ως Εθελοντής και Συντονιστής Εθελοντών του Κέντρου Νέων του Δήμου Κομοτηνής (2009-2013), αλλά και ως στέλεχος του Europe Direct Koμοτηνής (2012-2013) ανέλαβα τη διοργάνωση εκστρατειών για τη πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας, προσβασιμότητας και αναπηρίας, το κλίμα και το περιβάλλον, και την κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη.

Πολιτική Δράση στην Ελλάδα

 • 2019, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τους Πράσινους-Αλληλεγγύη. Συμμετοχή ως ανεξάρτητος. Κύριες θεματικές δράσεων: Eυρώπη και Ελλάδα, κοινωνική πολιτική και πολιτική νεολαίας, τεχνολογία και ηθική, ισότητα.
 • 2019 – 2020, Ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Πράσινοι, για προσπάθειες ένωσης του πράσινου χώρου στην Ελλάδα, μια πρωτοβουλία που μετά την αποχώρηση μου ίδρυσε το κόμμα «Πράσινοι».
 • 2020 – 2021, Μέλος των Οικολόγων Πράσινων και Συντονιστής της νεοσυσταθείσας Περιφερειακής Οργάνωσης Εξωτερικού/Διασποράς. Εκλέχθηκα Εκπρόσωπος των ΟΠ στο Μεσογειακό Δίκτυο των Ευρωπαίων Πράσινων. Κύριες θεματικές δράσεων: Eυρώπη και Ελλάδα, κοινωνική πολιτική, παιδεία, ισότητα, κλίμα και ενέργεια.
 • 2021 – 2022, Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας των ΟΠ- Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων. Εκλέχθηκα Οργανωτικός Γραμματέας του Μεσογειακού Δικτύου των Ευρωπαίων Πράσινων. Κύριες θεματικές δράσεων: Eυρώπη και Ελλάδα, κοινωνική πολιτική, παιδεία και πολιτισμός, ισότητα, γυναίκες και ΛΟΑΤΚΙ, κλίμα και ενέργεια, βιώσιμος τουρισμός, βιώσιμη μετακίνηση.

Επαγγελματική Απασχόληση

  • Από το 2014 εργάζομαι στις Βρυξέλλες, στη διαχείριση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, δημοσιονομικών αλλαγών και αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών
   (βιώσιμης ανάπτυξης, διακυβέρνησης και κλίματος, διασυνοριακής συνεργασίας, ισότητας των φύλων και κοινωνικής πολιτικής ευρύτερα), σε υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ, και σε χώρες που γειτονεύουν με την ΕΕ, με έμφαση στη Μεσόγειο και στον αραβικό κόσμο.
  • Από το 2017, από τη θέση του Επικεφαλής Προγραμμάτων, και από το 2021 ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο κοινωφελές ίδρυμα Foundation for Global Governance and Sustainability (FOGGS), βοηθώ σε δράσεις που στοχεύουν στην εδραίωση ενός μοντέλου βιώσιμης οικονομίας και ενός συστήματος κοινωνικής δικαιοσύνης στα πλαίσια της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης.
δομήνικος κυριάκος χρυσίδης

Πολιτική Δράση στην Ελλάδα

 • 2019, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τους Πράσινους-Αλληλεγγύη. Συμμετοχή ως ανεξάρτητος. Κύριες θεματικές δράσεων: Eυρώπη και Ελλάδα, κοινωνική πολιτική και πολιτική νεολαίας, τεχνολογία και ηθική, ισότητα.
 • 2019 – 2020, Ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Πράσινοι, για προσπάθειες ένωσης του πράσινου χώρου στην Ελλάδα, μια πρωτοβουλία που μετά την αποχώρηση μου ίδρυσε το κόμμα «Πράσινοι».
 • 2020 – 2021, Μέλος των Οικολόγων Πράσινων και Συντονιστής της νεοσυσταθείσας Περιφερειακής Οργάνωσης Εξωτερικού/Διασποράς. Εκλέχθηκα Εκπρόσωπος των ΟΠ στο Μεσογειακό Δίκτυο των Ευρωπαίων Πράσινων. Κύριες θεματικές δράσεων: Eυρώπη και Ελλάδα, κοινωνική πολιτική, παιδεία, ισότητα, κλίμα και ενέργεια.
 • 2021 – 2022, Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας των ΟΠ- Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων. Εκλέχθηκα Οργανωτικός Γραμματέας του Μεσογειακού Δικτύου των Ευρωπαίων Πράσινων. Κύριες θεματικές δράσεων: Eυρώπη και Ελλάδα, κοινωνική πολιτική, παιδεία και πολιτισμός, ισότητα, γυναίκες και ΛΟΑΤΚΙ, κλίμα και ενέργεια, βιώσιμος τουρισμός, βιώσιμη μετακίνηση.

Εθελοντική Δράση

 • 2016 – 2020, ΜΚΟ Plan International Belgium. Από τη θέση Ambassador Volunteer ενημέρωσα και εκπαίδευσα παιδιά σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κυρίως βοήθησα στην προώθηση της ενεργό συμμετοχής των ανδρών στον αγώνα για την ισότητα των φύλων.
 • 2014 – 2016, μη-κερδοσκοπική οργάνωση Ευρωπαϊκός Δήμος. Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα συνέβαλα στη συζήτηση καίριων ζητημάτων γύρω από την Ελλάδα και την ΕΕ, ταυτότητας και κοσμοπολιτισμού, καθώς και σε καμπάνιες επικοινωνίας για το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων αποδήμων.
 • 2011 – 2015, Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές (JEF) Ελλάδος. Ως επανιδρυτής των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (JEF) Κομότηνης (2011-2013), συμμετείχα ενεργά στη δημιουργία μιας δυναμικής ομάδας φέρνοντας ζητήματα της ΕΕ στην πρώτη γραμμή των τοπικών δράσεων και ειδήσεων, ενόψει της έντονης αμφισβήτησης των Ευρωπαϊκών Θεσμών με την απαρχή της οικονομικής κρίσης το 2008. Συνέχισα να υπερασπίζομαι το «όραμα» μιας ισχυρής Ευρώπης ως Γενικός Γραμματέας (2013-2015) και ως Επίτιμος Αντιπρόεδρος (2016-2018) της JEF Ελλάδος.
 • 2009 – 2013, Europe Direct Koμοτηνής. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών, ως Εθελοντής και Συντονιστής Εθελοντών του Κέντρου Νέων του Δήμου Κομοτηνής (2009-2013), αλλά και ως στέλεχος του Europe Direct Koμοτηνής (2012-2013) ανέλαβα τη διοργάνωση εκστρατειών για τη πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας, προσβασιμότητας και αναπηρίας, το κλίμα και το περιβάλλον, και την κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη.

Επαγγελματική Απασχόληση

  • Από το 2014 εργάζομαι στις Βρυξέλλες, στη διαχείριση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, δημοσιονομικών αλλαγών και αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών
   (βιώσιμης ανάπτυξης, διακυβέρνησης και κλίματος, διασυνοριακής συνεργασίας, ισότητας των φύλων και κοινωνικής πολιτικής ευρύτερα), σε υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ, και σε χώρες που γειτονεύουν με την ΕΕ, με έμφαση στη Μεσόγειο και στον αραβικό κόσμο.
  • Από το 2017, από τη θέση του Επικεφαλής Προγραμμάτων, και από το 2021 ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο κοινωφελές ίδρυμα Foundation for Global Governance and Sustainability (FOGGS), βοηθώ σε δράσεις που στοχεύουν στην εδραίωση ενός μοντέλου βιώσιμης οικονομίας και ενός συστήματος κοινωνικής δικαιοσύνης στα πλαίσια της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης.

Σπουδές

 • 2017 – 2019, Vrije Universiteit Brussel, Βρυξέλλες. Master of Science in European Integration and Development – Economy stream. Research thesis: Integrating sustainable development into EU development assistance (Ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ).
 • 2009 – 2013, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση.
δομήνικος κυριάκος χρυσίδης

Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής. Μιας πολιτικής διαφορετικής από τη σημερινή, που η ποιότητα ζωής του ανθρώπου και η προστασία του πλανήτη πάνε μαζί, και είναι μαζί πρώτα στο τραπέζι της άσκησης πολιτικής.

Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής. Μιας πολιτικής διαφορετικής από τη σημερινή, που η ποιότητα ζωής του ανθρώπου και η προστασία του πλανήτη πάνε μαζί, και είναι μαζί πρώτα στο τραπέζι της άσκησης πολιτικής.

Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής. Μιας πολιτικής διαφορετικής από τη σημερινή, που η ποιότητα ζωής του ανθρώπου και η προστασία του πλανήτη πάνε μαζί, και είναι μαζί πρώτα στο τραπέζι της άσκησης πολιτικής.